Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2020-01-26 11:12 i Håsta skola Hudiksvall
Grundskola F – 1 Svenska
Arbetsbeskrivning i svenska år 1

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

- alla bokstäver förutom c, x, z, q och w. Du vet deras namn och hur de låter.
- bokstävernas form, både stora och små.
- sambandet mellan ljud och bokstav.
- språkets struktur (stor/liten bokstav, punkt)
- skillnaden mellan ord och mening.
- att skriva enkla ord och meningar.
- att ljuda enkla ord och meningar.
- att läsa enkla böcker.
- att lyssna högläsning.
- tala inför andra.
- skriva enkla texter enskilt och tillsammans med en kompis.
- kända barnbokskaraktärer.
- läsförståelse.

På vilket sätt? Hur?

I svenskan kommer vi tränat på bokstävernas namn,  ljud och form med hjälp av arbetsblad, välskrivning, praktiskt arbete, läs och hörförståelse. Nästan varje vecka introduceras en ny bokstav . 

- Vi ska skrivit enkla narrativa texter, instruktioner samt återberättande texter.

- Vi ska jobbat med olika läsförståelsestrategier med bland annat hjälp av En läsande klass, ABc- klubbens "Den magiska kulan"
- Vi ska lyssna till högläsning och diskuterat texterna som har berört olika genrer och teman. 
- Vi ser på korta filmer t.ex Bokstavslandet, Lässugen och Fem myror är fler än fyra elefanter.

Bedömning

Visat att du vet kopplingen mellan grafem och fonem (avlyssningsskrivning, bedömningsstöd)

Kartläggning enligt skolverket.

Du kan läsa enkla ord och meningar.

Du kan forma bokstäverna samt skriva enkla ord och meningar. 

Du kan skriva enkla texter med en röd tråd och du använder dig av stor bokstav, mellanrum och punkt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: