Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft - Kemi

Skapad 2020-01-26 11:14 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Vad består luft av? Väger luft någonting? Vad är lufttryck? Hur påverkar lufttrycket vädret? Vad händer när trycket ändras? Hur kan luft ge kraft åt maskiner? Vad menas med förorenad luft? Dessa frågor och många fler kommer att diskuteras under lektionerna.
Grundskola 6 Kemi
Vad består luft av? Väger luft någonting? Vad är lufttryck? Vad händer när trycket ändras? Hur kan luft ge kraft åt maskiner? Vad menas med förorenad luft? Dessa frågor och många fler kommer att diskuteras under lektionerna.

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Detta ska du lära dig:

Varför kan vi oftast inte se luften?
Vad består luften av för gaser?
Vad kallas det tunna luftlager som finns runt jorden?
Vad väger en liter luft?
Var är lufttrycket som störst?
Vilken gas räknas som den största luftföroreningen? Varför?
Vad händer med lufttrycket ju högre upp i atmosfären man kommer?
Vad mäter man med en barometer?
Vad är luftföroreningar?
Kan luftföroreningar ge skador på miljön?
Vad kan man göra för att förhindra skador på miljön till följd av luftföroreningar?
Hur kan flygplan flyga?

 

Så här kommer vi att arbeta:

Laborationer
Läsa faktatexter och besvara frågor
Titta på film
Genomgångar


Så här kommer pedagogen att bedöma dig:


Hur du beskriver och förklara begrepp inom arbetsområdet luft och tryck
Dina kunskaper om vad luften består av samt vilka egenskaper luft har
Att du har en uppfattning om vad lufttryck är och hur det kan kan påvisas
Din förmåga att vara aktiv på lektionerna och diskuterar och reflekterar över innehållet

Du kommer att bedömas under arbetets gång, både i arbetet du gör enskilt eller i grupp och vid ett skriftligt förhör

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Luft och tryck

Begrepp
Hur du beskriver och förklara begrepp inom arbetsområdet luft och tryck
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Visar godtagbar kunskaper och använder begrepp om luft och tryck i samtal, diskussioner och texter
Visar god förståelse genom att använda kunskaper och begrepp om luft och tryck i samtal, diskussioner och texter
Visar mycket god förståelse genom att använda begrepp och kunskaper om luft och tryck i samtal, diskussioner och texter
Beskriva och förklara
Dina kunskaper om vad luften består av samt vilka egenskaper luft har
 • Ke  4-6
Kan till viss del beskriva och förklarad luftens egenskaper och på ett enkelt sätt förklara lufttryck
Kan med goda kunskaper beskriva och förklara luftens egenskaper och på ett enkelt sätt förklara lufttryck
Kan med mycket goda kunskaper beskriva och förklara luftens egenskaper och på ett enkelt sätt förklara lufttryck
Resonera
Luft & vatten, fotosyntes & förbräning
 • Ke
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och relatera detta till naturliga förlopp som förbränning.
Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och relatera detta till naturliga förlopp som förbränning.
Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och relatera detta till naturliga förlopp som förbränning.
Laborationer
leven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: