Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De forna civilisationerna fram till ca 1500",

Skapad 2020-01-26 12:00 i Kristinebergskolan Oskarshamn
I denna tidsresa får du möjlighet att utveckla din förmåga att använda historiska begrepp, en historisk referensram, att tänka då-nu-konsekvenser-framtid och även kort reflektera över din egen och andras användning av historia.
Grundskola 7 Historia
Vi skall läsa om människans äldsta historia från stenåldern, vidare till flodkulturerna och Antiken för att avsluta arbetsområdet runt år 1500.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen kommer basera sig på läroboken SOS Historia 7,som beskriver människans och samhällets utvecklingslinje från nomadsamhälle till de bofasta bönderna och de första städerna och vidare till Antikens greker och romare. 

 

Undervisningen kommer till största del grundas i lärares genomgångar och även eget arbete med olika uppgifter i Classroom och på Clio-online, samt Studi.se.

Visa vad du lärt dig

Vi kommer ha ett par prov men också uppgifter i källkritik som skall bedömas.

Tidsram

Vecka 02-12

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: