Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom och islam - världens två största religioner

Skapad 2020-01-26 12:24 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Under årtusenden har religion påverkat människan. Kristendomen och islam är världens två största religioner med över 4 miljarder anhängare. Religionerna har överlevt strider, både inre och yttre och förändrats till de religioner vi känner till idag.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Med hjälp av dina kunskaper om kristendomen och islam ska du i skriftliga uppgifter beskriva religionen, dess skrift, historia, symboler och hur den utövas. I dessa visar du också att du kan se likheter och skillnader både mellan och inom de båda religionerna.  

I uppgifter resonerar du och ser samband mellan religon och samhälle i olika tider. 

I både skriftliga och muntliga diskussioner argumenterar och resonerar du kring moraliska dilemman, såsom liv och död och alls lika värde.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Dina kunskaper om kristendomen och islam

Din förmåga att beskriva kristendomen och islam

Din förmåga att göra jämförelser mellan kristendomens tre stora riktningar

Din förmåga att jämföra kristendomen och islam - både likheter och skillnader mellan religionerna men också inom de olika religionerna.

Din förmåga att resonera och se samband mellan religion och samhälle i olika tider

Din förmåga att argumentera och resonera kring olika moraliska dilemman

Din förmåga att använda begrepp som hör till ämnet


Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi går igenom kristendomen och islam

Vi ser på kortare faktafilmer om kristendomen och islam

Vi arbetar med arbetshäften där du lär dig om religionerna

Vi tittar på en film som belyser människans värde och sättet att se på brott som begås. Utifrån denna resonerar och argumenterar vi kring allas lika värde och rätten till liv.

Dokumentation

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
    Re
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
    Re
  • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
    Re

Matriser

Re
Religion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Resonera
Beskriva och förklara
Beskriver händelser och företeelser på ett enkelt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt och detaljerat sätt
Orsak och konsekvens
Ger exempel på orsaker och konsekvenser
Ger exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar i mer än ett led
Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar dessa i flera led
Ger flera och tydliga exempel på orsaker och konsekvenser i flera led
Perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv och drar paralleller till andra sammanhang
Samband
Behöver hjälp med att se samband mellan olika delar eller händelser och företeelser
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser och företeelser och ger enkla förklaringar till dessa
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv Ser och beskriver detaljer och får ihop helheter. Förklarar hur delar hänger ihop
Jämföra
Gör enkla jämförelser och ger exempel på t.ex. likheter och/eller skillnader
Gör jämförelser och förklarar vad t.ex. likheter och/eller skillnader beror på
Gör jämförelser och förklarar tydligt vad t.ex. likheter och skillnader beror på Drar slutsatser av jämförelserna med hjälp av enstaka fakta
Gör jämförelser och förklarar tydligt och detaljerat vad t.ex. likheter och skillnader beror på Drar slutsatser av jämförelser med hjälp av relevant fakta Sätter in jämförelserna i andra sammanhang och drar paralleller
Argumentera
Framför åsikter och argument men saknar motivering eller förklaring
Framför och bemöter åsikter och argument. Motiverar genom att tycka och känna
Framför och bemöter åsikter och argument med relevant fakta/erfarenheter.
Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger argument med relevant fakta/erfarenheter, drar paralleller och kopplar till andra sammanhang
Begrepp
Kan några begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang
Använder och känner till några begrepp
Använder och känner till flera begrepp
Använder och känner till flera begrepp och använder dessa i olika sammanhang
Hantera källor
Söka, välja och använda
Behöver stöd för att söka lämpliga källor samt för att välja lämplig samhällsvetenskaplig information
Söker, väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information Använder främst kända källor, exempelvis läroböcker
Väljer och använder flera källor för att söka samhällsvetenskaplig information
Väljer och använder flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information Anpassar dess lämplighet till ämnet och söker nya och fler efter behov
Dra slutsatser
Behöver stöd för att dra slutsatser från källornas information
Drar enklare slutsatser utifrån källornas information Underbygger slutsatser med enkla förklaringar
Sammanställer information från källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga förklaringar
Sammanställer information från fler och olika källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga och detaljerade förklaringar
Källkritik
Behöver stöd för att skilja fakta från värderingar Motiverar genom att tycka och känna
Skiljer fakta från värderingar och motiverar med enstaka aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av olika aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av flera olika aspekter för källkritik Jämför de olika källorna utifrån de aspekter som lyfts fram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: