👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, familjen, mina vänner och skolan.

Skapad 2020-01-26 13:23 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Samhällskunskap
Grundskola 4 Religionskunskap Samhällskunskap
Vi funderar över hur vi kan leva tillsammans på olika sätt och hur det är att vara en del av en familj. Vi tar också upp vad vänskap är, varför man går i skolan och vad man kan göra för att alla ska må bra både i skolan och i sig själva.

Innehåll

Familj, vänner och skola

Hur kan en familj se ut och hur är det att vara en del av en familj?
Kan man leva helt ensam utan vänner?

Varför går man i skolan?
Vem bestämmer i skolan? Vad gör man när det inte fungerar i skolan? 

Likheter och skillnader i samhället (familj, skola).

Vi arbetar med begrepp som kopplas till området. Vårdnadshavare,kärnfamilj, ensamstående, regnbågsfamilj, sambo, gemensam vårdnad, individ, grupp, adoption, rättigheter/skyldigheter, barnkonventionen, lag, norm, regel, orsak, konsekvens

 

Vänskap och relationer

Vad kan kallas mobbning? Hur är det att vara mobbad?
Vad kan man göra för att motverka mobbning? Bris, kurator, elevhälsa, etc.

Vi arbetar med dilemman på olika sätt. Diskussioner, värderingsövningar, filmer

Vi arbetar med begrepp som kopplas till området. (jämlikhet, kränkning (fysisk och psykisk), empati,  solidaritet, jämställdhet, ansvar,  fördomar, skadegörelse, olaga hot, förtal)

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

- Läsa faktatexter och svara på tillhörande frågor.

- Läsa, diskutera och ta ställning kring olika dilemman.

- Titta på film kopplat till området.

- Du kommer att få arbeta både enskilt och i grupp.

 

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

-  förklara begrepp som vi lyft i undervisningen.

- svara på frågor kring familj, skola, mobbing och relationer.

- arbeta med uppgifter kring etiska dilemman där du visar att du kan reflektera, resonera och motivera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
    Re  4-6
  • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
    Sh  4-6
  • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
    Sh  4-6