Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter

Skapad 2020-01-26 13:33 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 5 Svenska
Eleverna kommer att lära sig vad som kännetecknar en instruerande text och utveckla sin förmåga att läsa och skriva instruktioner.

Innehåll

Arbetssätt och mål

Under arbetsområdet med instruerande text ska du förstå syftet/meningen med en instruerande text för att sedan:

  • lära dig hur en instruerande text är uppbyggd.
  • lära dig det språk, ord och begrepp som är typiskt för en instruerande text.
  • öva enskilt och tillsammans i klassen/gruppen på att läsa och skriva en instruerande text.
  • med hjälp av text och bild på egen hand kunna planera och skriva en instruerande text.
  • öva på att bedöma elevtexter
 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att:
- kunna skriva en instruktion med ett tydlig innehåll anpassat till syftet.
- kunna använda strukturen för en instruerande text.

- läsa och förstå instruerande texter
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en instruerande text.

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella instruerande texten du skriver i slutet av arbetsområdet

Din förmåga att läsa och förstå instruerande texter kommer att bedömas vid flera tillfällen.

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: