Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Charlie and The Chocolate Factory+short story "Man from the South" by Roald Dahl

Skapad 2020-01-26 14:02 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Work with the film (or the book) Charlie And The Chocolate Factory.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Charlie is a poor boy who lives with his parents and his four grandparents in a tiny house. He is very excited when he hears that there are four golden tickets to visit the nearby Willy Wonka's Chocolate factory hidden in Willy Wonka chocolate bars. After finding some money on the pavement, he buys a chocolate bar. The chocolate has one of the golden tickets inside and he is one of the lucky ones to go visiting the chocolate factory.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen: 

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

- Aktivt vara med på lektionen, ställa frågor, anteckna när det behövs och vara delaktiga i diskussioner som rör boken

- genom att lära dig nya ord som du sedan kan använda själv i meningar

- berätta detaljerat om av någon av karaktärerna (personbeskrivning) 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Förstå och tolka innehåll

Kommunicera 

Språkliga strategier

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att läsa boken "Charlie and The Chocolate Factory" (och även så småningom titta på filmen). I samband med att eleverna läser boken kommer ni även att arbeta med ett häfte med uppgifter och så småningom delta i en bokdiskussion (i en mindre grupp) och skriva en karaktäranalys.

Uppgift 1. 

Book discussion

You will be working together/discussing in groups (4-5 people per group):

 

 1. Was the book the way you had expected (förväntat dig)?

 2. Could you recommend this book? Explain why / why not.

 3. Describe Charlie or Willy Wonka with five words.

 4. If you were to change one thing in the book, what would you change?

 5. Did you like the ending? Explain your thoughts.

 6. If you got to meet Roald Dahl, what would you ask him?

 7. Take turns and describe the other characters in the book; Grandpa Joe, Augustus Gloop, Violet Beauregarde, Veruca Salt, Mike Teavee

 8. Choose 1 situation in the book you found funny/sad or important for the story and retell it to the group.

 9. (extra) Pick and choose your favourite quotation (citat) from the book and explain why.

 10. (extra) Act or read out loud a small part of the book, work together in your group (max 2 minutes per group).

 

 Uppgift 2.

Write a character description

 

We have read the book “Charlie and the Chocolate Factory.” You are going to write a description of either Harry or Willy Wonka. You can decide who to write about depending on which of the two you like the best, or perhaps which you think is interesting, strange, or even mean. Think about the following questions (and use your mind map/notes) while writing your text:

 

 • What good and bad qualities does the character have?

 • What is special about the character (both his/her physical appearance but also his personality)?

 • Why are you interested in this character? What “speaks to you” or interests you about this character?

 • In what ways did this character grow/develop from the beginning to the end of the book?

 • Is this character someone you would like to have as a friend? Why or why not?

 

 

Uppgift 3.

Watch the film and read one additional work, a short story,  by Roald Dahl: "The Man from the South"--you will answer reading comprehension questions and work with vocabulary, including writing a summary

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
- lyssna och förstå
Eleven förstår tydligt, även något regionalt färgat, tal i instruktioner, berättelser och beskrivningar som rör kända förhållanden och egna intresseområden.
Eleven tillgodogör sig, sammanfattar och kommenterar innehållet i tydligt talat språk från olika språkområden.
Eleven tillgodogör sig, sammanfattar och kommenterar både helhet och detaljer i tydligt talat språk.
- samtala
Eleven kan delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra till att kommunikationen fungerar.
Eleven använder strategier som t. ex. omformuleringar och förklaringar för att överbrygga språkliga problem.
Eleven medverkar i olika samtalssituationer och löser språkliga problem på ett effektivt sätt.
- tala
Eleven kan muntligt berätta och beskriva något som hon eller han sett, hört, upplevt eller läst samt uttrycka och argumentera för en uppfattning i något för honom eller henne angeläget ämne.
Eleven talar tydligt och med sammanhang samt anpassar sitt språk till några olika situationer.
Eleven talar tydligt med språkligt flyt, variation och sammanhang.
- läsa och förstå
Eleven kan läsa och tillgodogöra sig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande, beskrivande och argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden.
Eleven läser, tillägnar sig och kommenterar lättlästa texter, både sådana på sakprosa och skönlitteratur.
Eleven tillgodogör sig innehållet i texter av varierande längd, kommenterar dem och drar slutsatser.
- skriva
Eleven kan begära och ge information i skrift samt berätta och beskriva något.
Eleven skriver varierat och med sammanhang samt kommunicerar skriftligt vid informationsutbyte och sociala kontakter, ställer och besvarar frågor och anpassar sitt språk till några olika mottagare.
Eleven uttrycker sig varierat i skrift och anpassar framställningen till några olika syften och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: