Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2020-01-26 14:10 i Hallenskolan Mölndals Stad
Skriva berättande text utifrån "Klara svenskan år 4".
Grundskola 4 Svenska
Vi arbetar med att både läsa och skriva berättande texter. Vi tittar extra noga på miljöbeskrivning och personbeskrivning och det som är typiskt för en berättelse.

Innehåll

Mål

 

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika berättande texter såsom myter, fabler och fantasy samt diskutera dessa på olika sätt.

- göra olika övningar där ni ska träna på att berätta skriftligt och muntligt 

- upptäcka och skriva miljöbeskrivning och personbeskrivning

- planera en berättande text genom att använda dig av de olika typiska dragen 

- träna på kroppsspråk och inlevelse vid gestaltning

- göra övningar gemensamt och enskilt i läroboken "Klara svenskan år 4"

 

 

Ord och begrepp

- miljöbeskrivning

- personbeskrivning (yttre och inre)

- myt

- fabel

- problem och lösning

- talspråk och kroppsspråk

 

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

- den skriftliga inlämningsuppgiften: att skriva en berättande fantasytext och då både genom de typiska dragen och din förmåga att använda skrivregler

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav år 4

Insats krävs
Godtagbara
4. Skriva egna texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
5. Stavning och språkriktighet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
6. Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
9. Förstärkning och levandegörande av budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
10. Bearbeta texter
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: