Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Karta och väderstreck

Skapad 2020-01-26 14:14 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 3 Geografi
Under några veckor ska du utveckla dina kunskaper kring världens geografi. Du ska lära dig namnen på olika världsdelar och världshav, samt lite mer om några länder som du hört talas om. Du ska också få lära dig hur du hittar fakta i en skolatlas och rita en flagga.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att:

 • Kunna använda en karta och / eller en jordglob för att göra enkla undersökningar av omvärlden.
 • Kunna beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken och andra rumsliga begrepp.
 • Kunna namnge världsdelarna, världshaven och några länder samt peka ut dessa på en karta. 
 • Kunna några länders namn och läge samt rita en flagga.

Undervisningens innehåll

Du kommer att

 • få lära dig nya begrepp och dess betydelse, t.ex. plats, läge, gräns och väderstreck.
 • få arbeta med olika typer av kartor.
 • få träna på att återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken.
 • få lära dig vilka världsdelar och världshav som finns och även var de ligger.
 • titta på filmer, på bilder i böcker samt läsa faktatexter.
 • få lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner i både helklass och mindre grupper.

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att:

 • använda en atlas. (procedur)
 • beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken. (analys, begrepp, kommunikativ)
 • namnge världsdelarna och världshaven samt peka ut dessa på en karta. (procedur. kommunikativ, begrepp, meta)

Du kan visa detta genom att:

 • Du är aktiv vid genomgångar och deltar i samtal och diskussioner.
 • Du kan hitta på en karta.
 • Du kan de fyra väderstreckens namn och kan använda dessa för att återge lägen.
 • Du kan namnge världsdelarna.
 • Du kan namnge världshaven

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: