Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-experiment Isägget

Skapad 2020-01-26 14:31 i Knekten förskola Flen
Förskola
Barnen får ställa hypoteser om hur de tror att man gör egna isägg och vad som händer när man häller salt och karamellfärg på ägget.

Innehåll

Vilken grupp den berör:

Experimentet görs tillsammans med Hajgruppen och Delfingruppen var för sig på eftermiddagen efter högläsningen.

 

Datum för aktivitet:

30/1-20 och 5/2-20

 

Ansvarig för aktiviteten:

Ann

 

 Bakgrund/Syfte: (Varför har vi valt att arbeta med detta?)

För att skapa ett intresse för naturvetenskap och en experimentlusta hos barnen.

 

Nulägesbeskrivning: (Vad vet/intresserar sig barnen för nu?)

Alla  barn tycker det är roligt när vi gör naturvetenskapliga experiment tillsammans. Några har börjat ställa hypoteser redan innan jag frågar.

Några barn brukar fråga vilken dag deras grupp ska göra experiment.

 

Mål: (Vad vill vi att barnen ska lära sig?)

- Att lära sig att ställa hypoteser.

- Hur känns is? 

- Vad gör salt med is?

 - Vad hände när vi droppade karamellfärg på saltet?

 

Hur introducerar vi målet för barnen?

Jag plockar fram ägget som jag virat in i tidningspapper och berättar “Sagan om isägget”. 

 

Metod: (Hur genomför vi aktiviteten?)

- Jag frågar om de tror att man kan göra isägg själv och hur man isåfall gör.

- Jag lyssnar noga på deras hypoteser och ställer följdfrågor.

- Jag frågar sedan om vad de tror händer om vi häller salt på ägget.

- Jag lyssnar noga på deras hypoteser och ställer följdfrågor.

- Vi hjälps sedan åt att även hälla karamellfärg på ägget och tittar tillsammans på vad som händer.

 

Hur pratar vi med barnen om vad de lärt sig i aktiviteten?

Jag frågar om någon vill berätta vad hen lärt sig av det här experimentet.

Jag ställer om det behövs stödfrågor såsom:

-  Hur känns isägg?

- Hur kan man göra egna isägg?

- Vad gör salt med is?

 - Vad hände när vi droppade karamellfärg på saltet?

 

Material som behövs:

Ballong som man fyller med vatten och lägger i frysen flera dagar innan experimentet, tidningspapper, bricka, salt, karamellfärg, hushållspapper

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: