Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelser till musik och danser

Skapad 2020-01-26 15:07 i Frösakullsskolan Halmstad
Vi ska under två veckor på höstterminen genomföra olika lekar och övningar kopplat till dans, takt och rytm.
Grundskola 1 – 5 Idrott och hälsa
Du ska få prova lekar och övningar med rörelser till musik och danser. Du kommer att få öva dig på att röra dig till musik och öva takt och rytm i olika lekar och danser.

Innehåll

Planering för åk 1-5

Du ska få röra dig i takt och rytm samt till musik och genomföra lekar kopplade till musik.

Du kommer också att få reflektera över dans som motionsform och hur det på verkar dina hälsa.

Du ska öva på att bedöma ditt eget deltagande.

Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp och bedöms kontinuerligt under temat. 

Åk 4-5 kommer att skapa en egen dans och få visa upp denna för gruppen. 

Åk 4-5 kommer att få se en dansföreställning och delta i en dansworkshop. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: