👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2020-01-26 15:55 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Kortare berättelser, som man inte kan kalla för "riktiga" böcker, kallas för noveller. I böcker så har författare gott om utrymme för att beskriva personer, miljöer, och bygga upp fantastiska världar och äventyr. Den "lyxen" har inte den som skriver noveller! Så hur gör man för att skriva en kort berättelse som fortfarande blir intressant och spännande? Det är det eleverna ska få lära sig under det här arbetsområdet!

Innehåll

 

../Downloads/lips_kiss_imprint_400_clr_10951.pngNovell

 

 


SVENSKA

 

Arbetsområde: Novell

 

År: 8

 

 

Vi kommer att arbeta med den typ av kortare berättelser som kallas för noveller på olika sätt. Först går vi igenom hur noveller är uppbyggda. Sedan läser vi och analyserar tillsammans, ni läser och analyserar enskilt, ni läser och analyserar samt redovisar för klassen i smågrupper, och slutligen skriver vi en novell tillsammans i klassen. Sedan är förberedelserna klara, och ni kommer att få skriva en egen novell. Ni kommer att få feedback av er lärare under arbetets gång, för att sedan efter avslutat skrivande få din novell bedömd och kommenterad.

När det blir dags att skriva så ska du skriva en novell med valfritt tema. Den kan till exempel handla om kärlek, vänskap, ett brott, skräck, ”den oväntade händelsen”, o.s.v. Du kommer att få en lektion på dig att tänka igenom och förbereda din novell. Sedan får du skriva två lektioner innan du får feedback av din lärare. Sedan avslutas det hela med att du under en till två lektioner får färdigställa din novell.

 

Förmågor i fokus

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·        läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

·        anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

·        urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

Centralt innehåll

 Läsa och skriva

·        Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

·        Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

·        Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

·        Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 Berättande texter och sakprosatexter.

·        Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets­ och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

·        Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö­ och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

·        Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

·        Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms­ och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Språkbruk

 Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

·        Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

·        Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

 

 

Bedömning av skriva novell

Din lärare kommer att bedöma hur väl du:

·        Varierar ditt språkbruk och din meningsbyggnad.

·        Dramaturgiskt bygger upp din text enligt novellens typiska uppbyggnad, exposition, upptrappning, peripeti och avslutning.

·        Anpassar till skrivande efter genren.

·        Använder gestaltande beskrivningar, liknelser och metaforer, inre och yttre dialog, samt skapar trovärdiga karaktärer.

 

Kunskapskrav år 7-9, Svenska Skriva novell

 

Bedömning

 

F

ö

r

m

å

g

o

r

 

*

 

 

E

C

A

formulera sig och kommunicera i tal och skrift; urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer                                                                         

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

söka information från olika källor och värdera dessa                                                                               

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

         

 

Arbetsgång/förberedelse 

·        Genomgång av vad som är typiskt för textgenren.

·        Gemensam läsning av några utvalda noveller i klassen. Arbetet sker gruppvis och ni redovisar innehåll och typiska stildrag för klassen.

        Vi skriver en novell tillsammans i klassen!

·        Skriva ett utkast till din novell.

        Du skriver, får feedback av din lärare, och skriver sedan klart novellen.

·       Renskriva och lämnar in din färdiga novell till din lärare.

 

Novellens regler 

 

·      En eller ett fåtal platser

 

·      En eller ett fåtal personer

 

·      En enda (gärna udda) händelse

 

·      Novellen ska nå en klimax, en höjdpunkt

 

·      Texten ska vara tät och koncentrerad, du ska inte blomma ut i sidospår eller bihandlingar

 

·      Slutet ska vara oväntat eller tankeväckande

 

 

Novellens uppbyggnad

 

 Exposition: här presenteras miljö och huvudperson. Problemet som novellen behandlar dyker också upp här.

Upptrappningen: konflikten stegras, problemet verkar omöjligt att lösa. Hur ska det sluta?

Peripeti: vändpunkten där huvudpersonen kommer till insikt, problemet kan lösas, någon har en "aha"-upplevelse.

Avslutningen: katastrofen är ett faktum (om berättelsen är tragisk), kärleksparet får varandra (i en kärlekshistoria)

 

 

Novellanalys

Ni delas in i grupper i klassen och varje grupp får en novell att läsa, tolka och förstå tillsammans.

 

 1. Läs novellen i din grupp. Stryk under ord som är svåra att förstå och förklara dem.
 2. Vad handlar novellen om? Sammanfatta novellen med 4-6 meningar. Ta med det viktigaste för att förklara handlingen.
 3. Vilka är huvudpersonerna?
 4. På vilka platser utspelar sig handlingen?
 5. Vilken tid utspelar sig novellen? Nu, för tio år sedan, på 1800-talet eller någon annan tid? Motivera ditt svar med hänvisning till ord, meningar eller detaljer i texten.

 

 

Novellens uppbyggnad

 

 1. Hitta novellens fyra delar, exposition, upptrappning, peripeti och avslutning. Vad händer i de olika delarna? Hur kan du känna igen dem?
 2. Finns det någon parallellhandling i novellen? Berätta om den i så fall.
 3. Vilket berättarperspektiv är det?

 

Stildrag

 

 1. Hur är språket i novellen? Modernt, gammaldags, ungdomligt? På vilken nivå skulle du säga att språket ligger? Tänk skriftspråk/talspråk!
 2. Innehåller den några metaforer eller liknelser? Stryk under och förklara.
 3. Kan du identifiera några gestaltande beskrivningar. Stryk under i texten och förklara vad de visar.
 4. Följer novellen reglerna för hur en novell ska vara skriven? Berätta!
 5. En novell är en koncentrerad och kortfattad text. Hur lyckas författaren skapa en stämning/beskriva personer utan att bli för detaljerad? Ge exempel ur texten.

 

Ställ en fråga 

 

Stanna vid ett tillfälle i novellen där en person gör, säger eller tänker något. Ställ en fråga till karaktären om något du undrar, till exempel varför personen gör, säger eller tänker som hen gör, hur det påverkar andra eller vad det senare kan leda till. Det är en sådan fråga där svaret inte finns i texten. Svaret finns hos dig eller dina kompisar. 

 

Redovisa

 

Berätta för klassen vad ni kommit fram till om frågorna ovan. Läs vändpunkten (peripetin) samt de exempel ni hittat på stämningsskapande språk högt.