👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sälens aktionsforskning

Skapad 2020-01-26 16:08 i Nytorpshöjd Stenungsund
Förskola
Hur kan vi utveckla vår undervisning utomhus?

Innehåll

 

 

 Vart ska vi?

Vi ska utveckla vår undervisning utomhus och främja alla barns individuella kunskapsutveckling. Forskningen gör gällande att alla barn lär, utvecklas och har en bättre hälsa genom att undervisningen sker utomhus. Detta är något som vi pedagoger genom beprövad erfarenhet sett positivt resultat av.

 

Vad vill vi förändra/förbättra?

 

Vi vill öka andelen av undervisningen som vi bedriver utomhus med utgångspunkt i alla barns individuella förutsättningar och behov. Vidare ska undervisningen som bedriv ha fokus på normer och värden, språk, matematik och natur/teknik. 

 

Aktionsforskningsfråga;

 

Hur kan vi utveckla vår undervisning utomhus?

 

 

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas:

 

  •  Normer och värden
  • Språk
  • Matematik
  • Natur/teknik

 

Hur gör vi?  

 

Efter en noggrann kartläggning där vi identifierar barnens individuella förutsättningar, behov och kunskaper samt intressen skapar vi en undervisning för att främja alla barnens kunskapsutveckling. Vidare kommer undervisningen till större del utföras i mindre grupper, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla barn. Undervisningen både inomhus och utomhus kommer utgår från Väpplarna och områdena, normer och värden, språk, matematik och natur/teknik. Vi kommer arbete i projekt med ett fokusområde i fyra veckor.