👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 7 vt-20

Skapad 2020-01-26 16:44 i Ol Andersskolan Tierp
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vi börjar ämnet med området "demokrati och diktatur". När vi sedan går vidare med området "Lag och rätt" kommer ni bland annat att få arbeta i grupp och resonera kring autentiska rättegångar. I det avslutande arbetsområdet "Media" fokuserar vi på mediernas roll samt källkritik. Begreppet "Välfärd" och vad detta innebär kommer att diskuteras och kopplas till ämnet historia.

Innehåll

Arbetssätt:

* Texter ur:

                 - Horisont 7 

                 - Fokus 7

                - SH A (Interskol)

                - SH B (Interskol)

                - PM boken i samhällslära

* Instuderingsfrågor

* Uppgifter från "Samhällskunskap 7-9" (Gleerups). Arbetsformen varierar mellan EPA (Enskilt, Par, Alla) och enskilt arbete

* Föreläsningar 

* PM-spelet

* Kahoot

* grupparbete kring autentiska rättegångar

 

Redovisningsformer

Ni visar era kunskaper i diskussioner/Kahoot samt uppgifter som:

* "Vad är viktigast för dig?" 

* "Skadeståndsskyldig i unga år"

* "Sociala medier - vad gör du på nätet?"

* Grupparbete kring en autentisk rättegång - redovisas i form av film

* Basprov 

 

 

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp ( 1)
Exempel på begrepp: direkt demokrati, representativ demokrati, liberalism, kommunism...
Du kan använda begrepp och modeller på ett fungerande sätt i diskussioner/skrivuppgifter
Du använder begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner/skrivuppgifter
Du använder begrepp och modeller kontinuerligt diskussioner/skrivuppgifter
Kunskap om samhällsstrukturer ( 1)
Du visar hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Du har kunskaper om valets rutiner, riksdagspartier och vilka som får rösta i de tre olika valen
Du har goda kunskaper om valets rutiner och en utvecklad förståelse kring vilka som har rätt att rösta
Du har mycket goda kunskaper om valets rutiner och en utvecklad förståelse kring vilka som har rätt att rösta
samband/resonemang (2)
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang.
Du visar förmåga till att beskriva något samband mellan politiska partier och politiska ideologier
Du visar förmåga till att beskriva förhållandevis komplexa samband mellan politiska partier och politiska ideologier
Du visar förmåga till att beskriva komplexa samband mellan politiska partier och politiska ideologier
Värdera/uttrycka ståndpunkter (3)
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med resonemang och underbyggda argument
Du har visat grundläggande kunskaper i resonemang kring påföljder av ett brott
Du har visat goda kunskaper i resonemang kring påföljder av ett brott
Du har visat mycket goda kunskaper i resonemang kring påföljder av ett brott
Värdera/uttrycka ståndpunkter (3)
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med resonemang och underbyggda argument
Du uttrycker din ståndpunkt i några samhällsfrågor, som t ex användandet av sociala medier eller konsekvenser om barn begår brott, med hjälp av enkla resonemang
Du uttrycker din ståndpunkt i några samhällsfrågor, som t ex användandet av sociala medier eller konsekvenser om barn begår brott, med väl utvecklade resonemang
Du uttrycker din ståndpunkt i några samhällsfrågor, som t ex användandet av sociala medier eller om barn begår brott, med mycket väl utvecklade resonemang ( t ex genom att resonera ur olika perspektiv)