Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 5

Skapad 2020-01-26 18:03 i Edsskolan Östhammar
Lag och rätt.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I det här ämnesområdet ska du få läsa om vilka lagar och regler som finns i vårt samhälle. Du kommer att få läsa och diskutera om varför vi har alla dessa lagar och regler och hur du tror att samhället vi lever i skulle se ut om vi var utan dessa.

Innehåll

Arbetsområde

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

 • resonera kring lagar och regler och varför de behövs i vårt samhälle
 • redogöra i grova drag för vad som händer när någon begår ett brott
 • beskriva samband inom olika rättsliga samhällsstrukturer
 • resonera kring hur individ och samhälle påverkas av kriminalitet
 • använda begrepp på ett fungerande sätt
 • värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och argument

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.

 • Diskussioner i grupper och helklass
 • Värderingsövningar där du ska ta ställning i olika frågor.
 • Du kommer att få läsa olika texter som handlar om lagar och regler.
 • Du kommer att få se på filmer som handlar  om ämnet.
 • Arbeta med ord och begrepp som berör ämnet.

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas genom:

 • ditt aktiva deltagande under lektionerna
 • Skriftliga och muntliga tester

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: