Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2020-01-26 18:33 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Engelska
Här är en planering i engelska för åk 4.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du…

…förstå enkel engelska som du hör,

... förstå enkel engelska när du läser,

... kan använda dig av strategier för att förstå när du lyssnar och läser,

... kan uttrycka dig enkelt muntligt på engelska och göra dig förstådd,

... kan uttrycka dig enkelt i skrift på engelska och göra dig förstådd,

...kan berätta något om hur de är i länder där man talar engelska och jämföra det med hur du har det här i Sverige.

 

I undervisningen kommer vi bland annat att…

… utgå från texter och bilder i läroboken Champ 4,

... jobba med grammatik och stavning,

... arbeta digitalt med att bland annat göra en Powerpoint,

... träna oss på muntliga framföranden samt att samtala med varandra på engelska

 

Hur visar du vad du har lärt dig och hur bedöms detta?

Du visar vad du kan genom att delta aktivt i arbetet och diskussionerna i klassrummet. Du kommer att få göra ett antal diagnoser både i hör och läsförståelse.  Du visar också vad du kan när du lämnar in dina läxor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 4

Hörförståelse

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja enklare engelska som du hör från olika medier och använda den på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enklare engelska som du hör från olika medier och använda den på ett bra sätt när du skriver och pratar.

Läsförståelse

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan förstå det viktigaste innehållet i texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta innehållet i texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja enklare texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enklare texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.

Tala

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika enkla redovisningar. Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika enkla redovisningar. Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra. Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra. Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.

Skriva

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter. Du kan göra några enkla förbättringar av dina texter så att de blir tydliga och mer varierade.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter. Du kan göra enkla förbättringar av dina texter så att de blir tydliga och mer varierade.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra. Du kan välja att använda någon metod som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra. Du kan välja att använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra.

Realia

 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv har varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv har varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: