Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Somaliska planering åk 1-3

Skapad 2020-01-26 19:06 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på somaliska. lära sig namnen på olika frukter och grönsaker också naturen och vädret. Vi ska jobba med ord, korta meningar och enkla texter på somaliska. Vi ska träna på läsförståelse samt läsa både hög och individuell läsning.vi ska berätta i grupp och lyssna på andra, reflektera över högtider och traditioner.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera, uttrycka sig,
forma bokstäverna rätt, skriva enkla ord med en till 2–3 ljudning,
läsa enkla ord, bygga på till enkla meningar, skriva små texter,
beskriv en bild med enkla meningar och
läsa enkla böcker. 

 

MÅL

 • Lyssna och förstå när någon annan berättar t.ex. om sig själv, sin familj, sin skola eller sina intressen
 • Berätta om sin vardag, egna intressen och ett händelsedelta i en diskussion i ett känt ämne, t.ex. kropp hälsa, mat och sport
 • Bekanta sig med bokstäver/tecken och kunna ljuda ihop bokstavskombinationer, hela ord och att kunna förstå meningarnas innehåll i texter
 • Lära sig skriva bokstäver/tecken, ord och meningar
 • Läsa texter för barn i form av bildböcker, sagor och myter även att läsa rim, ramsor och gåtor
 • Uttrycka sina känslor, kunskaper, åsikter i ord och begrepp.
 • Att känna till traditioner, högtider, lekar, sång och musik från språkområdet.

 

Arbetssätt:

 • Att skriva enkla meningar om t.ex. dig själv, din familj, dina intressen eller en händelse
 • Att skriva och även att känna igen de vanligaste tecknen/bokstäverna samt att läsa och förstå t.ex. enkla bildtexter.
 • Att berätta om traditioner från områden där modersmålet talas.
 • Att lyssna och förstå t.ex. när någon annan berättar om sig själv, sin familj, sin skola, sina intressen
 • Att följa en enkel instruktion, att berätta om en händelse.

 

 Materiel

 lärobok, övningsbok och film, etc.

 

 Bedömning

 Jag kommer att bedöma din förmåga att  

 • formulera dina tankar i tal och skrift.
 • återberätta en text du har läst.
 • Lyssna på genomgångarna, även visa att man är aktiv och förstår.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: