Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

mall - Teknik AI v.3-6

Skapad 2020-01-26 19:31 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Teknik
AI väcker många frågor kring etik samtidigt som det är stor framgång exempelvis inom sjukvård, militär och forskning. Vill vi bli opererade av en dator, vill vi få vår diagnos av en dator, tycker vi det är ok om våra äldre får sin omvårdnad av en dator eller en robot?

Innehåll

Artificiell intelligens

Etiska dilemman, människan och maskinen

 

AI, artificiell intelligens, kan beskrivas som en slags intelligens i datorsystem. Det är även ett forskningsområde inom konstruktion av datorsystem som har förmåga att använda ett intelligent beteende. Meningen med AI kan vara att på konstgjord väg likna våra hjärnors förmåga att förstå saker, dra slutsatser, planera och lösa problem.

AI väcker många frågor kring etik samtidigt som det är stor framgång exempelvis inom sjukvård, militär och forskning. Vill vi bli opererade av en dator, vill vi få vår diagnos av en dator, tycker vi det är ok om våra äldre får sin omvårdnad av en dator eller en robot?

 

Detta projekt avser området digitalisering och teknikutveckling i skolans kursplan.

Arbetsprocessen är uppdelat i följande moment:
• Ta reda på fakta om AI, läsa artiklar, se filmklipp och diskutera fördelar och nackdelar/risker.
Uppgift 1: Skriva en debattartikel.


• Diskussion om drönare, AI i sjukvården och andra yrken där AI kan göra jobbet.

Uppgift 2: Beskriva ett framtidsscenario: Beskriv en dag år 2040. Vilka yrken är utbytta mot AI?

 

Bedömning och inlämning:

Arbetet redovisas bl.a. genom diskussioner under lektionstid samt en skriftlig debattartikel. Bedömning sker löpande under lektionerna samt av inlämningsuppgifter.

 

Syfte och mål:

Syfte: Att utveckla tekniskt kunnande och teknisk medvetenhet för ökad förmåga att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Mål:

- Att kunna diskutera om säkerhet, etik samt samt digitaliseringens roll i samhället.

- Kunna diskutera om fördelar, risker och sårbarhet med AI.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: