👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröse klass regnbåge Gå-runt-stund vt20

Skapad 2020-01-26 20:33 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
grundsärskola inriktning träningsskola
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation Vardagsaktiviteter
Under den här stunden går eleven till olika platser i huset för att ta reda på olika saker.

Innehåll

Syfte och kunskapsmål

Eleven söker upp olika ställen i huset för att hämta information och kommunicera med olika människor.

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Eleven väljer med hjälp av bilder vart vi ska gå. Eleven använder sin rullator för att promenera i huset. Vi går till ställena eleven tycker om: fönstret eller dörren för att ta reda på dagens väder, de olika klasserna för att se vem som är på skolan idag, palettoväggen. Vi samtalar om det vi ser på vägen och vi kommunicerar med dem vi möter.

 

Bedömning

 Målen är uppfyllda när du:

- berättar för oss med hjälp av bilder vart du vill gå

- rör dig i huset till de olika ställena

- deltar i samtalen

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Platser i närmiljön som har betydelse för eleven.
  VAA  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap och könsroller.
  VAA  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
  VAA   9