Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 8: capítulos 5 - 8

Skapad 2020-01-26 20:41 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Kapitel 5 - 8 kommer vi bland annat att lära oss att räkna till 10 000, handla mat och dryck, några kroppsdelar, kunna tala om var man har ont och vanliga fraser hos läkaren.

Innehåll

1. Innehåll

Vi ska lära oss att:

 • handla mat, dryck, m.m.
 • ord för sådant som man äter, dricker eller läser
 • räkneord 1–10 000
 • tala om var man har ont
 • några kroppsdelar
 • fylla i personuppgifter på en blankett
 • använda estar i presens
 • jämföra personer och saker (adjektivets komparation)
 • några geografiord
 • frågeord
 • använda verb med diftong i presens (empiezo, empiezas osv.)
 • några djur

2. Arbetssätt

 • Övningar i boken och stencilar
 • Läxor
 • Hörövningar
 • Översätttningar
 • Muntliga övningar
 • Rollspel
 • Förhör

3. Bedömning

Prov på kapitel 5 - 8.

Läxförhör 

Arbete med material, övningsbok, stenciler, gracias.nu med mera i klassrummet.

4. Syfte

Genom att använda innehållet i avsnittet "Vad ska vi lära oss?", kommer vi att bedöma din förmåga att:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: