👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröse klass regnbåge Mina morgonrutiner vt 20

Skapad 2020-01-26 20:48 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
grundsärskola inriktning träningsskola
Grundsärskola 1 – 9 Vardagsaktiviteter Kommunikation
Vi börjar dagen med att ta hand om vår kropp och se till att vi mår bra!

Innehåll

Syfte och kunskapsmål

Eleven blir medveten om sina behov och vad som kan behövas för att få en bra start på dagen.

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Varje elev börjar med sina personliga rutiner när det gäller toalett, sondmat eller medicin, samt lägesändring som t.ex. förflyttning till ståskal. Under tiden vi assisterar eleverna samtalar vi om betydelsen av dessa rutiner för elevens välmående. Vi är lyhörda för elevens initiativ till att hjälpa till och deras kommunikation.

 

Bedömning

 Målen är uppfyllda när du:

Medverkar i dina morgonrutiner genom att

- kommunicera kring det vi gör

- använda din motorik till att hjälpa till

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Redskap som används i hemmet.
  VAA  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap och könsroller.
  VAA  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9