Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas århundrade

Skapad 2020-01-26 20:55 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Historia
I årtusende efter årtusende såg livet likadant ut för människorna. De allra flesta var bönder och de hade inget att säga till om. Kungar styrde och ställde, och demokrati, det var något okänt. Alla människor skulle veta sin plats. Men så började det hända saker i de nya brittisk kolonierna i Nordamerika, och strax därefter även i det trendigaste landet i Europa: Frankrike. Detta var i slutet av 1700-talet. Drygt 100 år senare, i slutet av 1800-talet - Revolutionernas århundrade - hade det hänt otroligt mycket för framför allt människorna i Europa: kyrkan tappade mycket av sin makt, enväldiga kungar insåg att det gällde att anpassa sig eller tappa makten, och man hade börjat lämna jordbrukssamhället för att kliva in i industrisamhället. Hur gick då allt det här till? Ja, det kommer vi att gå igenom tillsammans under denna historiekurs!

Innehåll

Under kursens gång kommer vi att gå igenom orsakerna till och konsekvenserna av den amerikanska revolutionen, den franska revolutionen, den industriella revolutionen (inklusive den agrara revolutionen), samt nationalismen och imperialismen. När det gäller konsekvenser kommer vi att titta på de omedelbara och kortsiktiga, men även de långsiktiga, som vi kan se spår av även i vår moderna tid.

Under arbetets gång kommer vi att ha lärarledda genomgångar, arbete med läroboken, vi kommer att titta på filmer på studi, jobba med quizlets och gimkits, och annat.

Provdatum för er i 8A är fredag den 31/1. På provet kommer det att komma sådant vi pratat om på lektionerna, begreppen som finns i de fem quizletsen, det som vi sett på filmerna på studi, samt följande sidor i boken:

Amerikanska revolutionen: 
- Sid 119-123, 126.
--> Ha koll på fakta. Vad som hände, var det hände, när det hände, och hur olika grupper av människor påverkades i samhället.

Franska revolutionen:
- Sid 129-130, 132-136, 141-142
--> Kunna skilja på vad som är en orsak till revolutionen, och vad som var en konsekvens av revolutionen, och kunna förklara varför.

Den industriella revolutionen (inklusive den agrara revolutionen/jordbruksrevolutionen):
- Sid 101-103 (jordbruksrevolutionen)
- Sid 103-105, 108-110 (den industriella revolutionen)
--> Kunna redogöra för orsakerna till att det blev en industriell revolution, samt vilka konsekvenser som blev av den.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: