Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse Vt-20

Skapad 2020-01-26 21:40 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Planering för arbete med läsförståelse i svenska
Grundskola 4 – 5 Svenska som andraspråk Svenska
För att bli en skicklig läsare behöver vi träna upp vår läsförståelse. Läsförståelse tränar ni många gånger utan att ni tänker på det. Vi läser olika texter och pratar/skriver om det för att öka vår förståelse.

Innehåll

När?

HT-19 - VT-20

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss att:
- förutspå vad olika texter handlar om,
- reda ut vad nya (för oss) ord och uttryck betyder,
- sammanfatta det viktigaste i det vi läser,
- fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser,
-  och att ställa frågor om texterna: finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna?

 

Hur ska vi lära oss detta?

Läsförståelse jobbar du med hela tiden utan att tänka på det. Men man kan inte läsa en text och prata om den utan att förstå den. Läsförståelse behöver man i alla ämnen för att förstå texter. 

Arbetssätt

1 Vi läser samma bok. Vi läser i helklass , i grupp och enskilt. (HT-19 Jakten på Juvelen åk 4 samt Varg nosar och jagar och Fröken Europa och Pojken och tidsmaskinen åk 5)

2 Läsförståelsehäfte/studiebok med frågor till texten.

3 Vi diskuterar begrepp, betydelser och läser högt.

Vad som kommer att bedömas:

- Hur du hittar tydlig information i texten.

 -Hur du tolkar och läsa mellan raderna för att få fram ett svar på frågorna.

- Hur du formulerar dina svar. .

Hur du får visa vad du kan:

- Du visar att du kan läsa en text och hitta information, dels rakt ur texten men också genom att tolka ledtrådar och information.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
textförståelse
Du har svårt att läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa
reflektionsförmåga
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Läsa
sammanfatta innehåll
Du har svårt att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband vilket att du ännu ej visar grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du mycket god läsförståelse.
Tala/Samtala
återge innehåll
Du har svårt att ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: