Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före Bornholmsmodellen Räven -20

Skapad 2020-01-27 07:25 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
Före Bornholm använder sig av sång och lek, rim och ramsor för att locka barnet att undersöka språket.

Innehåll

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Östhammars kommun har fått uppdraget att arbeta med Bornholmsmodellen som är ett verktyg till fonologisk medvetenhet samt att den lägger grunden till barnens läs, skriv och talinlärning. 

 

Mål

I varje samling finns det en högläsningsbok, en ramsa och en aktivitet och svårighetsgraden blir högre för varje samling. 

Vårt mål med Före Bornholmsmodellen är att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna intresse och önskan att aktivt delta i samlingar samt ge uttryck för sina egna uppfattningar. 

Utveckla sitt ordförråd, leka med och undersöka orden, ställa frågor, kommunicera med varandra.

Utveckla sitt intresse för bilder och texter samt tolka dessa.

 

Metod

Vad ska vi göra?

Vi har Bornholms samlingar varje vecka. Språksamlingen börjar och slutar alltid på samma sätt med upprop i början och slutar med en ramsa, med olika aktiviteter emellan. Det är både högläsning, rim, ramsor m.m.

Hur ska vi göra?

Vi använder oss av boken "Före Bornholmsmodellen".

När, var, vem?

Språksamlingarna har vi varje vecka på Räven med 1-2 pedagoger.  

 

Dokumentation

Vad och hur ska vi dokumentera?

Vi dokumenterar vid utvalda tillfällen och visar på plats på förskolan på t ex vernissage, förskolans dag, föräldramöte osv.

Vem dokumenterar och när? 

Pedagoger på förskolan dokumenterar vid planering.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: