Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo, magnetism och djur

Skapad 2020-01-27 07:35 i Hindby Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Arbeta med månadens lärvän Ute-Ugo. Kombinera barnens intresse för magnetism och djur.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”. Fokus på magnetism och djurnamn och djurläten.

 • Varför? Utgår från barnens intresse, samt implementera Ute-Ugo i verksamheten. Samtidigt behålla den röda tråden med TAKK. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? Genom en gemensam fisklåda där barnen får fiska upp bilder på djur med hjälp av magnetism. Lekbaserat lärande. Repetitionsprincipen. Learning by doing. 
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?  Reflektionstavla och bilder, samt samtal i stor och liten grupp.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Alla barn.

 

 • Av vem? Samtliga pedagoger på avdelningen.

 • Vad är målet med undervisningen? Lära känna Ute-Ugo. Möjlighet att utforska magnetism. Känna igen djuren vi sjunger, leker och samtalar kring.

   

  _____________________________________________________________________ 

   

_________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: