Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - vårterminen skolår 1

Skapad 2020-01-27 07:43 i Rävlanda skola Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola F – 9
Vi kommer att arbeta med "förr i tiden". När var det egentligen?

Innehåll

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med tidslinje där vi placerar ut olika händelser och föremål för att förstå hur gammal händelsen eller föremålet är samt när händelsen utspelade sig eller när föremålet användes. 

Vi kommer att läsa Emil i Lönneberga och titta på filmer. Vi kommer då att särskilt hålla utkik efter gamla föremål och företeelser. 

Vi kommer att besöka hembygdsgården och kolerakyrkogården i Rävlanda. 

Vi kommer att ta med oss gamla saker till skolan som vi får visa och berätta om. 

Vi kommer att ha en gammaldags skoldag. 

Vi kommer att fira 100 skoldagar och då kommer vi att prata om hur det var i skolan för 100 år sedan och hur det kommer att vara i skolan om 100 år. Vi kommer även att undersöka vilket år vi kommer att fylla 100 år. 

Det här ska du lära dig

Centralt innehåll:

Att leva tillsammans:

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu. 

Att leva i närområdet:

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. 

Kristendomens roll I skolan och på hemorten förr i tiden. 

Att undersöka verkligheten:

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av skolår 3:

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid. 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Förr i tiden, historia, tidslinje, dåtid, nutid, framtid, hembygdsgård, kolerakyrkogård, för 100 år sedan, om 100 år. 

Så här kan du visa dina kunskaper

Genom att delta på lektionerna. 

Genom att fylla i en tidslinje i slutet av temat. 

Genom att delta på besöket på hembygdsgården och kolerakyrkogården. 

Genom att delta på gammaldags skoldag.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: