Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

petter och hans fyra getter

Skapad 2020-01-27 07:53 i 014691 Förskolan Kistahöjden Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
vi arbetar med boken petter och hans fyra getter. Barnen lär sig om färger, matematik, språk och skapande.

Innehåll

Projektet startades upp genom att läsa sagan som flano på samlingen. Efter det utvecklade vi den vidare genom att bryta upp sagan i olika sektioner för att fånga upp även dom minsta barnen. Barnen började intressera sig i färgerna efter sagan.

Syftet med detta projekt är att barnen kan utveckla sitt språk, matematik, färger och sin kreativa förmåga. Det ska även utveckla deras lust till att läsa och högläsning. 

 

Metoden vi använder för detta projekt är att vi skapar olika karaktärer från sagan med hjälp av toarullar eller petflaskor. Vi associerar olika fraser från boken med olika gester och det barnen gör. Vi delar upp månaderna med de olika getternas färger. Vi arbetar först med röd sen med blå osv. 

Detta projekt kommer vi jobba med i ett helt år. Vi kommer dyka djupare i varje karaktär i boken så att barnen kan lära känna och veta vad karaktärerna bland annat vad de heter samt vad de olika karaktärerna tycker om. 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: