Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Short Stories - vt20

Skapad 2020-01-27 07:53 i Gemensamt grundskola Norrtälje Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Engelska
I detta ämnesområde kommer du att få öva på att läsa och skriva kortare berättelser på engelska. Fokus kommer ligga på "den röda tråden", berättarteknik, grammatik och meningsuppbyggnad.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

I detta område kommer du läsa två kortare berättelser på engelska. Inlämningsuppgiften är att du själv ska skriva en kort novell samt efter detta även göra en röstinspelning av denna. 

Allt material som du kommer använda ligger i OneNote. Där finns övningar, texter och instruktioner. 

 

Hur ska vi arbeta?

Detta område kommer vi arbeta med under terminens första veckor.

Vissa delar av innehållet kommer vi att arbeta med tillsammans, andra kommer arbetas med individuellt. 

 

Short stories - What to do
- Läsning av "The Sphinx without a secret" + övningar till den.
- Läsning av "The Two Brothers" + övningar till den.
- Förberedelser innan du påbörjar din egen berättelse.
- Skriva en egen kortare novell på engelska.
- Bearbeta och förbättra din novell.
- Muntlig inspelning av din novell.

 

Vad ska du lära dig?

Du kommer få lära dig hur man bygger upp sin berättelse genom genomtänkta karaktärer och en välplanerad handling.

Du kommer även att öva på att skriva, läsa och tala engelska.

 

Bedömning?

Bedömningsfaktorer av din berättelse är:

• att texten är lätt att förstå och har ett flyt

• att det är en tydlig röd tråd

• att innehållet är fylligt och att du beskriver, utvecklar och förklarar

• omfång, variation, tydlighet och säkerhet i följande områden

 1. - meningsbyggnad och textbindning
 2. - grammatiska strukturer
 3. - stavning och interpunktion
 4. - ordval och uttryck

Uppgifter

 • Muntlig inspelning av Short Story

 • Muntlig inspelning av Short Story

 • Bearbeta och förbättra!

 • Inlämning "My Short Story"

 • Inlämning "My Short Story"

 • Inlämning "My Short Story"

 • Inlämning "Förbättrad" Short story!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9

Matriser

En
Reading & writing short stories

På gång
Grundläggande
Utvecklat
Avancerat
Kunskapskrav
Formulera och uttrycka sig i skrift.
Du har skrivit eller lämnat in din novell. Bedömningsunderlag saknas.
I din novell formulerar du dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I din novell formulerar du dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I din novell formulerar du dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Läsa och diskutera.
Du har inte genomfört de övningar som hör till uppgiften. Bedömningsunderlag saknas.
Du kan på ett översiktligt sätt diskutera och kommentera innehållet i olika engelska noveller. För ett högre kunskapskrav behöver du visa ett större djup och fler perspektiv i din diskussion av innehållet.
Du kan på ett välgrundat sätt diskutera och kommentera innehållet i olika engelska noveller. För ett högre kunskapskrav behöver du visa ett större djup och fler perspektiv i din diskussion av innehållet.
Du kan på ett välgrundat och nyanserat sätt diskutera och kommentera innehållet i olika engelska noveller.
Muntlig förmåga
Uttalet är svårt att förstå för en engelsktalande person. Många ord uttalas fel. Ordvalet är mycket enkelt.
Uttalet är förståeligt, men med svenska inslag. Många/en del ord uttalas fel. Ordvalet är enkelt.
Uttalet är lätt att förstå och till viss del inhemskt. En del ord uttalas fel. Ordvalet är ganska varierat.
Uttalet är mycket likt inhemskt tal. Enstaka ord uttalas fel. Ordvalet är varierat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: