Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Två material, tre tekniker

Skapad 2020-01-27 08:16 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Gymnasieskola Bild
Arbeta med två material, oljepastell och vattenfärg (gouache, akvarell eller tempera). Skapa tre olika bilder med materialet men på olika sätt, med olika teknik. Förlaga kan vara ett av dina egna fotografier.

Innehåll

 

 

 

 

Uppgifter

Matriser

Bil
två material tre tekniker

Ännu ej ett E
E
C
A
Bildtolkningar, begrepp, reflektioner
  • Bil  E
Eleven gör svaga bildtolkningar, redogör svagt för bildens byggstenar och har svårigheter att diskuterar bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Begreppen för att samtala om bilder är ännu ej etablerade. Bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion behöver tränas mer.
Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion. Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
Metoder, dokumentation
  • Bil  E
I sitt bildskapande har eleven svårt att använda olika metoder. Att bearbetar och lösa bildkonstruktions problem behöver tränas mer, likaså att experimentera och använda inspirationskällor. Eleven har inte gjort någon dokumentation av sin egen arbetsprocess.
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
Material/teknik
  • Bil  E
Eleven hanterar ännu ej material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: