👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk- och munmotorik lilla Björn

Skapad 2020-01-27 08:23 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
För att öka barnens språkförståelse och uttal arbetar vi med språk och munmotorik med de yngsta.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?


Samlad beskrivning av nuläget.
Var befinner barngruppen sig i förhållande till våra fokusområden/lokala mål/styrkort?
Vad leker och utforskar barnen? Vilka behov/intressen visar barnen? Hur vet vi det?

Vi ser att barnen vill uttrycka sig med ord men inte alltid hittar rätt ljud i munnen. 

 

Vart ska vi?


Vilka mål ska vi, utifrån nuläget, arbeta mot inom temat? Utgå från fokusområden/lokala mål/styrkort. 
Vad vill vi att barnen ska uppleva/utforska/utveckla?

Vi vill ge barnen ett fungerande språk för att kunna kommunicera i lek och samspel med andra.

Vi vill att barnen känner sig sig trygga i sitt språk så att deras självkänsla och identitet stärks.

Vi strävar mot att barnen ska kunna berätta en saga själva med hjälp av konkret material eller bilder

 

  


Hur gör vi?


Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och hur vi organiserar undervisningen.
Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?
Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektion)?
Hur och vad dokumenterar vi i processen?

Vi arbetar med sånger, ramsor, sagor och lekar. Vi försöker fånga barnens intresse på ett lustfyllt sätt. Vi leker hunden och benet och gumman/gubben i lådan. Vi gör blåsövningar med hjälp av till exempel sugrör och silkepapper. Vi jobbar med Babblarna i olika former till exempel Bobbos väska med konkret material.Vi upprepar/utvecklar det barnen säger genom att använda korrekta ord och meningar.

 

Hur blev det?


Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18