Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

REPORTAGEFILM - Minoritetsspråk/Nordiska Språk

Skapad 2020-01-27 08:34 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Svenska
Under det här projektet kommer ni att få lära er vilka minoritetsspråk som finns i Sverige och vilka språk som hör till det nordiska. Ni kommer att få arbeta i mindre grupper och göra en egen reportagefilm kring ett språk.

Innehåll

Anja Pärson, Maxida Märak, Micael Bindefelt, Markoolio och Kristin Kaspersen är några kända personer i Sverige som har anknytning till minoritetsspråk eller nordiska språk.

Mål
Att utveckla följande kunskaper och förmågor:
- känna till minoritetsspråken och de nordiska språken; att se likheter och skillnader
- möta och bekanta sig och få kunskap om såväl de nordiska grannspråken; att se likheter och skillnader
- söka information från olika källor
- uttrycka sig olika estetiska uttrycksformer

Kopplingar till LGR-11

- få grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
- få kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och
  tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
- muntliga presentationer, muntligt berättande,
- samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur,
  språk, religion och historia,

Undervisning/ arbetssätt
- grupparbete kring ett språk (nordiskt/minoritet); forska
- planera och spela in film; reportagefilm (ex. “jakten på språket”)
- formulera frågor till reportagefilm; till klasskamrater
- samtala om likheter och skillnader; minoritetsspråk och nordiska språk

Bedömningsunderlag
- visa på kunskap om nordiska språk och minoritetsspråken, muntligt och skriftligt
- berätta om skillnader och likheter i de nordiska språken; främst jämfört med svenska
- muntlig presentation (reportagefilm)

Tidsplan

Vecka

tisdag

torsdag

fredag

4


-


LÄSPROJEKT


Introduktion av
grupparbete
“Nordiska språk och minoritetsspråk”

“reportagefilm + frågor”

5

grupparbete
- insamling information
- skriva
- planera film


LÄSPROJEKT

grupparbete
- insamling information
- skriva
- planera film

6

grupparbete
- insamling information
- skriva
- planera film


LÄSPROJEKT


grupparbete
“reportagefilm

7


grupparbete
“reportagefilm”


LÄSPROJEKT


grupparbete
“reportagefilm”

8


grupparbete
redovisningar


LÄSPROJEKT


grupparbete
- redovisningar

 

Grupper
samiska:                                   Ebba, Petter, Tora

Jiddisch:                                    Adrian, Agnes, Maja
Romani Chib:                             Filippa, Liam, Vincent G
meänkieli:                                 Lea, Alice J, Nikola
finska:                                      Ludvig, Jeezell, Hugo   
norska:                                     Cornelia, Vincent S, Filip             
danska:                                     Linnea, Elliott, Valter                  
isländska/färöiska                       Majken, Åke, Alice H, Dante, Nora

 

Beskrivning av arbetsområde
- få en överblick över de nordiska grannspråken: norska, danska, isländska, färöiska, finska
- utifrån en faktasökande skapa faktablad och göra presentationer (bild och text)

Frågor att använda er av till reportagefilmen:

 

§  Hur ser språkets historia ut?

 

§  Antal talare

 

§  Var det talas; illustrera med en karta

 

§  Vilken kultur har folket som talar språket?

 

§  Hur har språket förändrats med tiden?

 

§  Hur skiljer sig språket från svenska? Ge exempel på ord/ljud/uttryck

 

§  Övrigt som ni tycker är intressant eller viktigt att berätta om.

 

§  Exempel på några lånord/ord som kommer från språket.  (t.ex. Språklektion i filmen)

 


Tips på länkar:
www.ne.se
https://www.minoritet.se/

 

www.folkminnen.se

 

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak.html

 

http://www.su.se/svefler/forskning/forskningssamarbeten/databaser-f%C3%B6reningar-och-n%C3%A4tverk/minoritetsspr%C3%A5k-1.29384

 

www.minoriteter.se

 

http://nordiskesprak.net/svenska/# - korta filmer om de nordiska språken och kartor etc.

 

https://svenskaspraket.si.se/for-studerande/artiklar-om-sverige/artikar-om-sprak/skandinaviska-for-nyborjare/

 

http://www.dr.dk/nordisksprog/se/forside/#

SLI - “Jakten på språket” (minoritetsspråken)
https://www.sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=4&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=minoritetsspr%C3%A5k&availonly=true&ursa=false&movl=3

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: