Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Styrketräning SI19A VT20

Skapad 2020-01-27 08:50 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Styrketräning, men fokus på egna kroppen som belastning
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Lära dig och utveckla dina kunskaper inom styrekträning. Både praktiskt och teoretiskt.

Innehåll

Arbetssätt

 

Du får en teoretisk bas vad gäller olika muskler och deras funktion, hur man tränar olika muskelgrupper och olika modeller för styrketräning. Du får öva praktiskt på olika styrketräningsövningar, både med och utan redskap/vikter.

Du får i uppgift att göra ett styrkeprogram för dig själv, som ska genomföras på lektionstid.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du genomför de olika övningarna och om du utför övningarna på rätt sätt.

Du kommer också bedömas utifrån hur väl du lärt dig den teoretiska delen genom att jag tittar på ditt träningsprogram när du genomför det praktiskt och hur du beskrivit träningsprogrammet i den skriftliga delen. 

Vi ser om du tagit till dig och genomför uppvärmningar funktionellt, så att du är förberedd för aktivitet och minimerar risk för skador. Du får också visa att du kan genomföra stretchövningar för några av de större muskelgrupperna och att du gör dem på rätt sätt.

 

 

Uppgifter

 • Styrkemål

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Matris för styrketräningsmomentet

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

INSATTS KRÄVS
E-NIVÅ
C-NIVÅ
A-NIVÅ
Eleven varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
Eleven varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Planera, praktiskt genomföra och utvärdera styrekträning

INSATTS KRÄVS
E-NIVÅ
C-NIVÅ
A-NIVÅ
Sätta mål
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Utvärdera
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Förebygga risker vid fysisk aktivitet

INSATTS KRÄVS
E-NIVÅ
C-NIVÅ
A-NIVÅ
Beskriva
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: