Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitelböcker

Skapad 2020-01-27 09:13 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Förskola

Innehåll

Vi har märkt att barnen intresserar sig av att lyssna på böcker utan att vi visar bilderna, och därför har vi nu börjat med kapitelböcker.
Vi har börjat arbeta mycket med kapitelböcker då barnen får lära sig att lyssna och skapa bilder i sina huvuden utifrån det vi läser. 
Vi läser just nu olika LasseMajas detektivbyrå.

Vi har märkt att barnen har fått ett aktivt intresse för att verkligen lyssna och vilja upptäcka vad det är som händer i nästa kapitel av boken. Vilket har resulterar i att barnen vill höra flera kapitel efter varandra.

Vi gör alltid en reflektion efter avslutad läsning med barnen, där de får ge sina tankar och idéer om vad som kanske händer i nästa kapitel, samt att de får återberätta det vi läst. Då har vi märkt att barnen verkligen har lyssnat då de alltid kan återberätta

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: