Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2020-01-27 09:16 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Vi arbetar tillsammans med att utveckla kunskaper kring demokrati, politiska val och vilka beslut du som elev själv kan påverka. Du utveckla din förmåga att samtala, argumentera och resonera.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Innehåll

Förmågor och centralt innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Din egen ekonomi.
 • Varför är pengar viktiga?
 • Vad är skatter och vad används de till?
 • Vad menas med det ekonomiska kretsloppet?
 • Vilka orsaker kan det finnas till att familjers ekonomi försämras i Sverige och i världen?
 • Vilka är konsekvenserna av att familjers ekonomi försämras i Sverige och i världen?
 • Hur kan vår konsumtion påverka, både positiva och negativa, vår gemensamma miljö?

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsa i om ekonomi i "Upptäck samhälle"
 • Lärarledda lektioner utifrån en presentation
 • Se filmer
 • Praktiska övningar som t.ex. skriva kassabok, göra en budget, arbeta med ekonomiska kretsloppet i Creasa

Så här visar du dina förmågor och kunskaper

 • Du visar dina förmågor när vi arbetar i klassrummet, använder ord och begrepp inom ämnet i både skrift och tal,  svarar på frågor muntligt och skriftligt, deltar i diskussioner men framför allt på provet i ekonomi i vecka 50.

Ord och begrepp att kunna:

 privatekonomi, arbete, lön, inkomst, utgift, konsumtion/spendera, skatt, moms, kommun, landsting, stat (offentlig sektor), välfärd, fattigdom, hyra, aktie, inbetalning, kontanter, budget, bidrag, service i samhället, levnadsstandard, levnadsvillkor, miljö, hållbar utveckling, arbetslöshet, lån, skuld, amortering, ränta, avbetalning, varor, tjänster

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: