Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation och matematik VT 20

Skapad 2020-01-27 09:23 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Genom att använda sommarskuggan som ett verktyg i vår undervisning kommer vi att inspirera och utmana barnen så deras förståelse kring matematik och språk och kommunikation utvecklas.

Innehåll

 
 

 

  Pedagogisk planering 

 

Arbetslag/förskola:

Frejaparkens förskola 

 

Arbetslag:

Loke 

 

Mål:  

-Förskolan ska ge varje barn förutsättningar för att utveckla

ett nyanserat talspråk, och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

 

-Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

 

 

Frågeställning utifrån strävansmålet: Hur uttrycker barnen sin förståelse för matematiska begrepp? 

 

Kriterier för strävansmålet (vad vill vi att barnen ska uppnå?) Vi vill att barnen ska få en ökad förståelse för former och antal.  

 

 

 Nuläge : Barnen är intresserade av sagor och man fångar de lätt i sagans värld. När vi läst sagor för de har vi märkt att de följer med in i deras lek och de bygger vidare på, och hittar nya infallsvinklar. Vi upplever att en del barn i barngruppen behöver stärkas i sitt talspråk, och även i att uttrycka sina tankar, diskutera och argumentera med varandra. 

 

Det finns även ett intresse och en nyfikenhet kring att undersöka matematik i barnens vardag, matematiska begrepp som former exempelvis.

 

 

Metoder för att nå målet: Sommarskuggan kommer vi använda som ett verktyg i vår undervisning som kommer att komma med uppdrag till barnen.

Att arbeta i våra mindre grupper för att vi lättare ska se varje barns utveckling, men även dela in de i par för att stärka deras samarbete och kommunikationsförmåga. 


Vi kommer att arbeta utifrån den poststrukturella teorin där man bland annat arbetar transdisciplinärt och rizomatiskt där man möter flera olika ämnen och undervisningen utgår inte utifrån en redan förutbestämd riktning. 

 

 

 

 Vi kommer även arbeta utifrån strategier enligt utvecklingspedagogiken: 

Variation - Arbeta med varieratmaterial och innehåll utifrån barnens intresse och engagemang. Vi vuxna måste göra det spännande och intressant för barnen. 

 

Från lokalt till expansivt språk -  Att ta tillvara på deras nyfikenhet och frågor och hjälpa dem att finna svaren. Använda oss av bilder, takk, så att vi når alla barnen. Hjälpa de i att sätta ord på det som händer i andra sammanhang. 

 

Barn behöver stöttas och utmanas - Barnen behöver utmanas i sin förståelse kring det de redan kan. Stötta de i att hitta andra sätt att tänka.

 

 

 

  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: