Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen

Skapad 2020-01-27 09:38 i Stora Skedvi skola Säter
So, Geografi , världen
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Geografi
Ett arbetsområde kring världskartan och hur det är att leva i olika delar av världen.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska :

- förstå och kunna förklara följande ord och begrepp: världsdel, kontinent, världshav, karta, geografi, gräns, klimat och jordglob.

- kunna namnen på världsdelarna och världshaven samt kunna peka ut dem på kartan. 

kunna samtala om hur det är att leva i olika delar av världen och varför människor väljer att flytta till andra länder och inom samma land. I dessa samtal ska du kunna berätta om dina egna tankar och lyssna till dina kamrater.

 

Undervisning

Under arbetsperioden kommer vi arbeta med världskartan. Vi kommer ta upp viktiga ord som du behöver kunna inom ämnet geografi. Vi kommer också prata om hur det är att leva på olika platser i världen och varför en del människor väljer att flytta till ett annat land eller till en annan plats i det landet de bor i.

Under arbetsperioden kommer vi också se på olika avsnitt från serien "Här är mitt land". Vi kommer att se ett-två avsnitt från varje världsdel. Vi kommer jämföra olikheter och likheter i hur det är att leva i olika delar av världen.

Vi kommer att titta på världskartan och prata om olika geografiska begrepp. Du kommer också få lära dig namnen på de olika världsdelarna och världshaven och på olika sätt träna dig på att peka ut dem på kartan.

 

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Veta skillnaden på ett land och en världsdel.
 • Veta vilken världsdel du bor i.
 • Förstå och kunna förklara följande ord och begrepp: världsdel, kontinent, världshav, karta, geografi, gräns, klimat och jordglob.
 • Kunna namnen på världsdelarna och världshaven samt kunna peka ut dem på kartan.
 • Kunna samtala och reflektera kring hur det är att leva i olika delar av världen.
 • Kunna samtala och reflektera kring varför människor väljer att flytta till andra länder eller inom samma land. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Ge  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: