👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

gracias 6, kap 10

Skapad 2020-01-27 09:42 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
För att se bedömningsmatrisen för ditt barn i moderna språk språkval spanska gå till: Kunskaper-ämne-visad kunskap

Innehåll

Detta område kommer vi att arbeta med under veckorna 8-9. 

 

Vi jobbar med familjeord

Vi repeterar el och la och hälsningsfraser

Vi övar på att beskriva och berätta om vår familj

Vi tittar på hur man använder genitiv dvs ägandeform i spanskan

Vi tittar på två lägesuttryck, till vänster till höger till mitten

 

 I slutet av detta moment kommer vi att ha ett muntligt förhör där förmågan att interagera muntligt och föra dialog bedöms. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Sånger och ramsor.
  M2  4-6
 • Enkel information och enkla meddelanden.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6