Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Matens Kemi 2020

Skapad 2020-01-27 09:43 i Ängbyskolan Knivsta
Vi lär oss att göra systematiska undersökningar i kemi med hjälp av enkla laborationer i NTA-temat Kemiförsök.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik.

Med kunskaper om

materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Lgr11

Innehåll

Ämne:

Kemi

Årskurs:

4-6

Arbetsområde

Hur vet man säkert villket ämne det är? Hur gör jag systematiska undersökningar i kemi? Vilka säkerhetsregler gäller i ett kemilaboratorium? Dessa frågor och många fler kommer du att kunna besvara efter vårt arbete med NTA- lådan "Kemiförsök".

Det här står i läroplanen:

Mål för dig som elev

Du ska:

 • visa att du följer säkerhetsföreskrifter och arbetsordning vid kemiska experiment 
 • göra undersökningar av olika livsmedel för att se vilka som innehåller fett, kolhydrater, protein, mineraler och vitaminer
 • delta i samtal och redovisa dina kunskaper i ett test om vilken betydelse dessa näringsämnen har för kroppen och hur och vad du bör äta 
 • göra en jämförelse om förvaring av livsmedel förr och nu

Så här ska vi arbeta:

 • Vi ska kunna säkerhetsföreskrifter och arbetsordning vid kemiska experiment 
 • Vi gör undersökningar av olika livsmedel för att undersöka vilka som innehåller fett, kolhydrater, protein, mineraler och vitaminer 
 • Vi samtalar om vilken betydelse dessa näringsämnen har för kroppen 
 • Vi samtalar om vad och hur ofta vi bör äta 
 • Vi samtalar om hur vi förvarar livsmedel i dag och hur man gjorde förr

Detta kommer jag att bedöma:

Din förmåga att:

 • ta till dig grundläggande ord och begrepp inom kemin.
 • samla kunskaper om, för dig, okända kemiska ämnen genom att observera och dokumentera.
 • följa säkerhetsreglerna bl.a. hantera okända, kemiska ämnen på ett säkert sätt.
 • din förmåga att arbeta i grupp.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi

E
C
A
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra säger om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra säger om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra säger om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Du kan jämföra vad du och andra kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till med hjälp av text och bild.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop men fotosyntes och förbränning.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop men fotosyntes och förbränning.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop men fotosyntes och förbränning.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: