Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Finska på vårteminen

Skapad 2020-01-27 09:51 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola F Modersmål
Vårterminen 2020 Finska spår 2

Innehåll

TERMINSPLANERING FINSKA SPÅR 2 / ÅK 4 

 

• Tidsperiod: Vårterminen 2020 

 

• Innehåll:  

Under den här perioden kommer du att 

1) följa din lärobok Poks1.  

2) arbeta med digitala läromedel (t ex Poks 1 digitalt, Quizlet, Puhutaan.net) 

3) arbeta med olika teman (beroende på hur mycket vi hinner och vilka intressen finns): 

 • Årets gång (årstider, månader, veckodagar, skriva datum) 

 • Min vän (t ex adjektiver, egenskaper) 

 • Vinter (t ex vinteraktiviteter och utrustning, vintriga väderord) 

 • Påsk (traditioner) 

 • Sommarens djur och växter  

 

På lektionerna kommer vi att: 

 • lyssna och prata finska  

 • träna på nya ord på olika sätt 

 • arbeta med olika typer av enkla texter 

 • arbeta med förhållandet mellan ljud och bokstav, stavningsregler och grammatiska strukturer  

 • rita och pyssla 

 • spela, sjunga och leka 

 

Du kommer att få hemläxa varje vecka (förutom lovveckor). Kom ihåg att ta läxan med till nästa lektion! 

 

 

 

 

• Mål: 

• Du kan och vill använda mera finska när du pratar – motivation! 

• Ditt ordförråd ökar. 

• Du lär dig mera av språkets strukturer. 

• Du blir säkrare när du använder vokaler o,u,y  samt dubbelvokaler och konsonanter. 

• Du får bättre flyt i din läsning. 

• Du utvecklas i dina skrivkunskaper. 

• Du har bekantat dig med den finska påsk traditionen. 

 

 

 

Syfte: 

Genom undervisningen i finska som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, 

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 

 • reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i miljöer där språket används, och 

 • reflektera över språkets ursprung, utveckling och nutida status. 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: