Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 4

Skapad 2020-01-27 09:54 i Fjälkinge skola Kristianstad
Matematikboken Alfa kapitel 4
Grundskola 4 Matematik
Kapitel 4 Räkna multiplikation och division med uppställning. Beräkna medelvärde.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Konkretisering av mål

Du skall kunna räkna multiplikation i flera steg.

Du ska kunna räkna multiplikation med uppställning.

Du ska kunna räkna kort division.

Du ska kunna beräkna medelvärde.

Du ska kunna lösa problem och visa alt. förklara muntligt hur du tänkt.

Arbetssätt - undervisningen

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter.

Vi hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland med kamrat i olika matteuppgifter, ex. i matteboken.

Du får jobba med utmaningar för att få ytterligare kunskaper med de begrepp som kapitlet tar upp.

Du kommer få några läxor att arbeta med hemma.

Bedömning

Hur du arbetar och löser uppgifterna under lektionerna.

Utvecklingen av din matematiska förmåga - att ställa frågor och komma med förslag på lösningar vid genomgångar.

Hur du vid problem tydligt visar eller förklarar muntligt dina lösningar steg för steg.

Diagnosen som görs efter avslutat kapitel där du får visa hur du uppnått kapitlets olika mål.

Efter diagnosen får du träna mera och/eller fördjupa dig. 

Vi kommer ha ett matematikprov efter kapitel 4 som bedömer kapitel 3-4.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: