Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och bråk

Skapad 2020-01-27 09:54 i Vollsjö skola Sjöbo
Vi arbetar med sannolikhet, chans, risk.
Grundskola 5 Matematik
Vad är sannolikhet? Vad är utfall? Hur hör bråk, decimaltal, procent och sannolikhet ihop?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • lösa problem med hjälp av sannolikhet
 • använda begrepp som hör till sannolikhet 
 • se samband mellan begrepp som hör till sannolikhet 
 • välja och använda lämpliga metoder för att beräkna och lösa uppgifter i sannolikhet
 • diskutera och argumentera om beräkningar och lösningar på uppgifter i sannolikhet

Konkretisering av mål

Du ska kunna

 • använda begrepp som hör till sannolikhet
 • se möjliga utfall och beräkna sannolikheter
 • addera enkla bråk och sannolikheter
 • använda strategier vid problemlösning

Arbetssätt • Spelar olika spel med tärningar
 • Går igenom nya begrepp
 • Jobbar med uppgifter ur olika matteböcker
 • Gör undersökningar tillsammans i klassen

 

Viktiga begrepp

 • Sannolikhet
 • Utfall
 • Chans
 • Risk
 • Bråk
 • Decimaltal
 • Procent
 • Tabell

Bedömning

Bedömning sker

 • efter hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • i ett avslutande test

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matris Sannolikhet och bråk

Problemlösning - Lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att välja strategi och metod. Exempelvis: - lämplig skriftlig räknemetod - prövning - rita bilder - tabeller - miniräknare - utvecklingsbar räknestrategi
Du behöver stöd för att kunna lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Förmågan att beskriva tillvägagångssätt. - visa dina uträkningar
Du behöver stöd för att kunna beskriva tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan beskriva tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan beskriva tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan beskriva tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt.
Förmågan att använda alternativa tillvägagångssätt.
Du behöver stöd för att kunna bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Förmågan att resonera och göra rimlighetsbedömningar.
Du behöver stöd för att kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.

Matematiska begrepp - Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att förstå och använda matematiska begrepp Några matematisk begrepp: - sannolikhet - chans - risk - bråk - decimaltal - procent - probability - tabell
Du behöver stöd för att få grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visa det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Förmågan att beskriva olika begrepp.
Du behöver stöd för att kunna beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Förmågan att växla mellan olika begrepp. Exempel: - samband mellan utfall och sannolikhet - samband mellan bråk, decimaltal, procent och sannolikhet
Du behöver stöd för att kunna växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Matematiska metoder - Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att välja fungerande matematiska metoder inom aritmetik (de fyra räknesätten). Exempel: - överslagsräkning - skriftliga räknemetoder - huvudräkning - miniräknare
Du behöver stöd för att kunna välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Förmågan att välja fungerande matematiska metoder inom sannolikhet.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.

Matematiska resonemang

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du behöver stöd för att kunna redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska resonemang.
Du behöver stöd föra att kunna föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt vid redovisningar och diskussioner.
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt vid redovisningar och diskussioner.
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt vid redovisningar och diskussioner.
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem vid redovisningar och diskussioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: