Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spännande experiment!

Skapad 2020-01-27 09:58 i Robertsholms förskola Hofors
Experiment
Förskola
Barnen skall få möta olika sätt att utforska och experimentera. Detta skall ske i en rolig och inspirerande miljö där barnen utmanas i naturvetenskap. Vi vill väcka intresse, upptäcka, utforska, undersöka och uppleva olika fenomen med enkla experiment inom olika områden som matematik, fysik, kemi och teknik. Dom ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för vetenskapliga begrepp och att utveckla sin förmåga att formulera en fråga, reflektera och komma med egna hypoteser och dra egna slutsatser utifrån vad de ser och upplever enskilt och i grupp. Vi pedagoger ska vara nyfikna på hur barnens teorier, tankar och dialoger utvecklas.

Innehåll

Vårt syfte är

 • att väcka barnens intresse för naturvetenskap och teknik
 • att erbjuda en verksamhet som ger barnen nya utmaningar och lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper
 • att utveckla sin nyfikenhet och utforskarlust
 • att utmana barnen i sitt tänkande
 

 

Vårt mål är..

 • att barnen ska utveckla sitt kunnande om naturvetenskap, teknik, fysik och enkla kemiska processer
 • att utgå ifrån barnens intressen, behov, erfarenheter och åsikter
 • att barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: