Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilken text är det här?

Skapad 2020-01-27 10:14 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under detta arbetsområde kommer vi repetera och göra små nedslag i följande texttyper: * Brev * Artikel * Insändare * Debattartikel * Novell * Krönika * Reportage Parallellt kommer vi också att gå till biblioteket för att välja en skönlitterär bok som vi kommer att läsa och arbeta med på olika sätt. Skiljetecken och ordförståelse kommer också genomsyra arbetsområdet.

Innehåll

Vi kommer i helklass, små grupper och enskilt diskutera och titta på vad som är unikt för varje texttyp

Vi kommer läsa texter till varje texttyp och försöka koppla ihop begrepp med rätt text

Vi kommer titta på korta filmer

Vi kommer att ha genomgångar

Vi kommer att läsa skönlitterära böcker och arbeta med böckerna individuellt (svara på frågor, ordförståelse, träna på skiljetecken, sammanfatta och reflektera)

Vi kommer enskilt och tillsammans skriva olika texttyper och ni som går i åk 6 och 9 kommer också ges möjlighet att visa era förmågor under NP (vecka 6 för åk 6 och vecka 11 för åk 9)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: