Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket

Skapad 2020-01-27 10:17 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Stubben - Språket vt 2020

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Språket - Myran

Tidsperiod: Februari

Förskolans namn: I Ur och Skur

Grupp: Stubben

Barnens ålder: 1- 3

År och datum: 20200127

Planeringen Upprättad av: Carina, Therese och Mikaela

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Vi fokuserar på rim och ramsor där myrorna får huvudrollen.
Vilka målområden i läroplanen berörs?
-
- Utifrån språk läroplan: ett nyanserat talspråk och ordförråd och samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Att stimulera ordförrådet och tillsammans skapa en egen "bok" med myran som tema.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi kommer dela in barnen i mindre grupper där alla deltar efter sin egna förmåga.
Vi är ansvariga allihopa och tar eget ansvar.Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-- Unikum, pedagogisk dok, månadsbrev, 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: