Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

relationskompetens

Skapad 2020-01-27 10:20 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
vi arbetar denna termin med hållbar utveckling och där ingår relationskompetens. Vi på bläckfisken arbetar dagligen med att bygga relationer med varandra och samhället

Innehåll

. Undervisningsplanering 

vad ska vi göra?

Bygga relationer, belysa likheter och olikheter. arbeta med hur man är i en grupp och mot varandra så som turtagning, integritet och konsten att säga stopp.

syfte?

Barnen ska få bygga relationer till varandra och samhälle. vi vill att alla barn ska kunna få förmågan att säga stopp. 

Vi vill motverka stereotypa könsroller samt få barnen att upptäcka likheter och olikheter hos och med varandra.

 

vem?

Alla barnen på bläckfisken ska erbjudas detta kontinuerligt denna termin i mindre grupper samt större

mätbara mål

 

- två gånger per termin ska vi digitalt lyssna på saga med ett tydligt genusperspektiv.

- en gång i månaden ska vi ha samling och samtal kring stopp och integritet 

-två barn i veckan ska få möjlighet att vara dukvärd

- 2gånger per termin ska barnen få möjlighet att testa på massage

-en  gång i veckan har vi samling med fokus på olika språk, vi räknar och sjunger.

- vår rollekshörna ska båda könen finnas representerade i klädväg

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: