Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården vt:20 Prästkragen

Skapad 2020-01-27 10:21 i Storhaga förskola Säter
Förskola
I arbetet med bondgården fokuserar vi på igenkänning av djuren och därmed trygghet för barnen, samtidigt som vi riktar undervisningen för att främja språkutvecklingen och röda tråden.

Innehåll

Vt:20

 Bakgrund

Vi är 12 barn i vår barngrupp, födda 2015/16.

Vi ser ett intresse och nyfikenhet hos barnen gällande djur och natur. De frågar mycket om t.ex. mjölk och olika växter, vart allt kommer ifrån och hur det kan vara så. Detta vill vi spinna vidare på och väljer därmed att ha ett tema om Bondgården. 

 

Mål och syfte

Trygghet och studiero:

Vi vill att barnen ska känna sig sedda och lyssnade på och deras funderingar och idéer blir tagna på allvar. Vi kommer i största möjliga mån arbeta i smågrupper för att få trygghet och studiero i barngruppen. 

Språkutveckling:
Som ytterligare ett led i detta vill vi också att undervisningen ska främja språkutvecklingen. Vi fokuserar på begreppsbildning (dvs. en djupare förståelse för de vanligaste bondgårdsdjuren), att lyssna på varandra för att skapa verbala dialoger, samt att ge barnen ett rikare ordförråd.

Röda tråden:

När våra blivande 5-åringar sedan ska vidare och börja 5-årsverksamhet blir de Matspanare, vilket innebär att de kommer få besöka en bondgård, en potatisgård m.m. Med detta tema är de lite förberedda inför detta.

 

Metod - Hur gör vi?

Vi kommer att variera vårt arbetssätt för att nå alla barn. Vi kommer bl.a. att erbjuda sånger, sagor, lättare faktakunskaper, skapande med olika tekniker, samt sinnliga och verkliga upplevelser av djuren på bondgården.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: