Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

gracias 6, realia/latinamerika

Skapad 2020-01-27 10:24 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Ni hittar bedömningsmatrisen för ditt barn i spanska här: Kunskaper-ämne-visad kunskap

Innehåll

Vi kommer att arbeta kring fakta och levnadssätt i Latinamerika. Detta under veckorna 9-11

 

Vi utgår från innehållet i textboken sidan 40-43. (Peru, latinamerika)

Vi arbetar med innehållet på följande sätt:

Några geografiord

Lägesuttryck

Adjektiv

Vi kommer att titta på klipp om Latinamerika och Latinamerikas geografi. 

Eleverna kommer sedan arbeta i grupp med olika länder som sedan presenteras i helklass.

 

Eleven bedöms utefter förmåga att söka information och förmågan att uttrycka sig i tal och skrift. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och andra medier.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: