Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6a kapitel 3

Skapad 2020-01-27 10:38 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Matematik
Matteborgen 6a I kapitel 3 arbetar vi med: geometri

Innehåll

Syfte

Din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

Konkretisering av mål

 • Du kan använda de vanligaste enheterna för area: cm², dm² .
 • Du förstår och kan använda begreppen bas och höjd.
 • Du kan räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa.
 • Du kan benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper.
 • Du kan förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt.

Centralt innehåll

 Geometri

 •  Grundläggande geometriska objekt däribland, polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas. 
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area med vanliga måttenheter.

 

 

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 6A. 
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Skriftligt prov

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • kunna använda de vanligaste enheterna för area: cm², dm² .
 • kunna använda begreppen bas och höjd.
 • kunna räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa.
 • kunna benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper.
 • kunna förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt.

 

Matriser

Ma
Matteborgen 6a kapitel 3

Ej godtagbara kunskaper
E
C
A
Din förmåga att
att använda de vanligaste enheterna för area: cm², dm² och m².
 • Ma  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett mycket väl fungerande sätt
Din förmåga att
förstå och använda begreppen bas och höjd.
 • Ma  4-6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med väldigt god anpassning till sammanhanget för att göra välutvecklade beräkningar och lösa svårare rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Din förmåga att
räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa.
 • Ma  4-6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med väldigt god anpassning till sammanhanget för att göra välutvecklade beräkningar och lösa svårare rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Din förmåga att
benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper.
 • Ma  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett mycket väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: