Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att kunna uttrycka sig i tal och skrift!

Skapad 2020-01-27 10:39 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 7 Svenska Svenska som andraspråk
Under första delen av vårterminen kommer vi att fokusera på att sammanfatta olika typer av texter både genom att prata och skriva. Vi kommer arbeta mycket med ord och begrepp samt träna på stavning och olika skiljetecken när vi skriver våra texter.

Innehåll

Tillvägagångssätt:

Vi kommer att titta på Lilla aktuellt och prata om olika begrepp och ord tillsammans. Vi tränar på att diskutera och våga prata inför varandra.

Vi kommer att läsa boken "Min vän skuggan" (som vi tillsammans har valt i gruppen). Boken kommer vi att läsa högt och sedan träna oss i att sammanfatta och tolka det vi läst. Vi funderar också på olika frågor som hör till boken och hur man  t.ex. beskriver personer. Vi kommer också lära oss nya ord och hur de stavas och när/hur man kan använda dem.

Vi kommer läsa olika typer av texter och svara på frågor för att öva vår läsförståelse.

Vi kommer arbeta, individuellt, i olika arbetsböcker och med olika stenciler.

Vi kommer skriva korta texter och i samband med det träna hur man använder olika skiljetecken (t.ex. punkt, utropstecken, talstreck etc)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: