Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

gracias 6, kap 11

Skapad 2020-01-27 10:54 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Bedömningsmatrisen till ditt barn (spanska) hittar du: Kunskaper-ämne-visad kunskap

Innehåll

Vi kommer att arbeta med kap 11 under veckorna 12-16

 

Vi kommer att arbeta med AR verb singular

Vi kommer att prata om fritidsaktiviteter

Vi kommer att arbeta skriftligt och muntligt med vad eleven har för fritidsintressen.

Repetera sporter

Vi kommer gå igenom instrument och djur

Substantiv

Vi kommer att lyssna på spansk musik.

 

 

Vi kommer att testa hörförståelse i slutet av avsnittet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Sånger och ramsor.
  M2  4-6
 • Enkel information och enkla meddelanden.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: